Noud Paes
Noud Paes NAMO Architecture

Noud Paes

NAMO Architecture

Lepelstraat 6
1018XL Amsterdam


Voor NAMO Architecture staat waarde toevoegen om het verhogen van de kwaliteit van duurzaam leven centraal. In deze turbulente tijden waarin zowel het klimaat als de samenleving in rap tempo veranderen voelen wij de urgentie om een waardevolle bijdrage te leveren. Sociale cohesie, de energietransitie, gezondheid, de circulaire economie en natuurinclusiviteit zijn daarbij de centrale thema’s. Het mooie van werken aan de gebouwde omgeving is dat hier al deze zaken elkaar raken en we ook werkelijke impact kunnen hebben. Van bio-based bouwmaterialen tot groene gevels en daken en van nieuwe mobiliteit tot energieleverende gebouwen.