Roderik  Meulen
Roderik van der Meulen Nieuwe Architecten

ir./MsC Roderik van der Meulen

Nieuwe Architecten

Eendrachtlaan 110
3526 LB Utrecht


Nieuwe Architecten is gevestigd in Utrecht, in het centrum van Nederland en werkt aan een breed scala van verschillende projecten en schaalgroottes met een enthousiast team van architecten op een toekomstgerichte manier om te inspireren, te overtuigen, te vernieuwen. We streven naar bewuste interventies met duidelijke intenties en een verantwoorde uitvoering. We zoeken naar de kansen van vernieuwing, bouwen aan nieuwe verwachtingen, geven een nieuwe impuls op kleine en grote schaal. Wij geloven in de potentie van nieuw maken, kijken vooruit, maar verliezen nooit uit het oog wat er al is. Door bestaande kwaliteiten te versterken krijgen we locatiespecifieke identiteit en waarde in toekomstbestendige voorstellen. We erkennen onze verantwoordelijkheid om te maximaliseren wat we kunnen (her)gebruiken van het bestaande en streven naar projecten die nieuw materiaalgebruik optimaliseren en de impact op ons milieu minimaliseren. Daarom hebben we vanaf het begin van ons bureau een sterke interesse in bouwen in hout als een van de meest potentiële bouwmaterialen voor een meer duurzame en circulaire benadering van vooruitgang en een duurzame toekomst.Met ons werk willen we plekken, gebruiken, gebouwen, wijken, delen van de stad nieuw leven inblazen. We gebruiken de verwachtingen van vernieuwing om plaatsen en het nut van ruimte nieuw leven in te blazen, door samen een nieuw perspectief te bouwen als belangrijkste waarde van onze architectuur.De afgelopen jaren heeft het bureau gewerkt van kleinschalige uitbreidingen en villa’s tot grootschalige integrale ontwikkelvisies, renovatie van stations, herontwikkeling van een warenhuis, onderwijsruimten, basisscholen en een breed scala aan vernieuwing en verbetering van de bestaande gebouwenvoorraad. Met een van onze laatst opgeleverde projecten ‘Vernieuwing Koning Willem I College’ als showcase voor een flexibel en modulair onderwijsgebouw, ontwerpen om in en van te leren, een gebouw met de nieuwste technologie en mogelijkheden van bouwen met hout.Als Nieuwe Architecten streven we naar projecten en ontwerpoplossingen die van nature vanzelfsprekend zijn en een verrassend en nieuw perspectief bieden, met toekomstwaarde die zich kan ontwikkelen en aanpassen aan veranderende behoeften.