Frederike Kuipers
Frederike Kuipers Studio Transit

ir Frederike Kuipers

Studio Transit

Stuurmankade, 98
1019 KR Amsterdam


Studio transit richt zich met name op vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving. Het werkveld verschuift steeds meer naar het snijvlak tussen architectuur en sociaal maatschappelijke opgaven, altijd vanuit een directe vraag en in samenwerking met bewoners en andere direct betrokken partijen.